Dieta pod vedením expertů

Aby byla naše dieta skutečně účinná, čerpáme poznatky od těch nejzkušenějších jak v oborech výživového poradenství, tak například v oborech medicíny současné, ale i celostní. I díky tomu dokážeme vytvářet individuální dietní plány každému z vás, s ohledem na cíle, potřeby, ale i váš zdravotní stav. Podívejme se, kdo jsou naši přední experti.

Při hubnutí vám pomůže metoda RNDr. Petra Fořta, Csc.

Tento známý specialista na výživu napsal více než 20 publikací, které jsou dnes základním studijním materiálem právě pro oblast výživového poradenství. Tento muž má na starost především vývoj programu komplexní nutriční typologie, která je při hubnutí tím nejdůležitějším. Jasně totiž určuje primárně to, jaký je náš metabolismus a jaké potraviny tedy můžeme konzumovat.

Na vzdělávání specialistů dohlíží MUDr. Ondřej Nývlt

Jedná se o předního specialistu v oblasti medicíny, který dříve pracoval třeba na kardiochirurgii v známém centru IKEM. I tento muž se podílí na tom, aby byl váš jídelníček na míru skutečně správný. A to především po stránce zdravotní, která tak spojuje jak oblast moderní medicíny, tak právě oblast výživového poradenství. Sám potvrzuje, že právě správná výživa je klíčem k dokonalému zdraví.

Dietní jídelníček může souviset i s mnoha vyšetřeními

Především oblast genetiky, stejně jako i oblast biochemických hodnot jsou při vytváření dietního jídelníčku velmi důležité. I proto je využíváno poznatků předních expertů, kterými jsou MUDr. Petr Lošan a MUDr. Lenka Řehořková. Oba dva jsou skutečnými odborníky ve svých oborech a dokážou propojit oblast medicíny právě s oblastí výživového poradenství.

RNDr. Petr Fořt, Csc. MUDr. Ondřej Nývlt